Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Занимания по интереси за учебната 2021-2022 година-Творим и се веселим

През учебната 2021,2022 година в ПГ "Руска Пеева" стартира клуб по интереси по Постановление №232 на МС от 2017 година и стартирането на информационната система на Занимания по интереси.

Целта  е  придобиване на знания и умения в областа на технологиите, ръчни изработени сувенири, украси, пана и други. В групата са включени учениците от 11 и 12 клас.

Продължителност: 70 часа

Ръководител: инж. Фатме Хасан Мустафа