Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Занимания по интереси за учебната 2021-2022 година- Работилница за таланти

През учебната 2021/2022 година  в ПГ “Руска Пеева“ – гр. Джебел ,стартира клуб по интереси с Постановление №232 на МС от 2017 година.

Целта на е  придобиване на знания и умения в областа на театралното и танцовото изкуство.

В групата са включени учениците от 8, 9 и 10 клас:

Продължителност:70 часа

Ръководител: инж. Лидия Касабова