Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Театрално изкуство

През учебната 2020/2021 година  в ПГ“Руска Пеева“ ,стартира клуб по занимания по интереси „Театрално изкуство “.

Целта  е  придобиване на знания и умения в областта на театралното и танцовото изкуство.Очакваните резултати в края на проекта е изграждане и придобиване на умения в областта на театралното и танцовото изкуство.

В групата са включени ученици от 9 и 10 клас.

Продължителност:70 часа

Ръководител:инж.Лидия Христова Касабова