Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Работилница сръчко

 През учебната 2020/2021 година  в ПГ“Руска Пеева“ ,стартира клуб по занимания по интереси „Работилница сръчко“.

Целта  е  придобиване на знания и умения в областа на технологиите ,ръчни изработени сувенири ,украси,пана и други.

В групата са включени учениците от 11 клас.

Продължителност : 70 часа

Ръководител:инж.Фатме Хасан Мустафа