Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Мисия и визия

Професионална гимназия "Руска Пеева", град Джебел има за цел да предостави на своите ученици среда, в която те с помощта на отдадени професионалисти успешно да усвоят небходимите знания и умения в трите различни специалности:

  • Професия - КОД 812010 - Организатор на туристическа агентска дейност 

Специалност - КОД  8120102 - Организация на туризма и свободното време

  • Професия - КОД 621070 - Техник на селскостопанска техника

Специалност КОД6210701 - Механизация на селското стопанство

  • Професия – Код 811060 – Ресторантьор

Специалност – Код 8110602 - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения