Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Материална база

 

Материалната база на училището включва основна сграда с оборудвани класни стаи и физкултурен салон, голяма площадка на открито и всички технически устройства, необходими на учениците за пълноценно усвояване на съответните професионални знания и умения.