Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

История

  Професионална гимназия "Руска Пеева", град Джебел е създадена на 12/07/1949 година и има за патрон една достойна жена, работила за града и науката и оставила диря сред местното население като учен и като човек.

  Руска Пеева е родена на 19/02/1933 година в село Рогозче. Семейството й се занимава с производството на тютюн и може би от там в нея се заражда интетресът към тази култура, от векове изхранваща населението в града. Тя завършва Селскостопанския техникум по тютюн в град Пещера, Висшия селскостопански институт в град Пловдив и започва работа като преподавател по тютюнопроизводство и ръководител по практика в Селскостопанския техникум в Джебел.

  След успешно издържан конкурсен изпит от 16/01/1964 година е назначена за научен сътрудник по селекция на тютюна "Джебел Басма". През 1983 година представя хабилитационен труд за научен сътрудник II степен по селекция на тютюна тип - басма.

  На 12 ноември 1984 година Висшата атестационна комисия й присъжда научното звание "Старши научен сътрудник II степен".

  Трудолюбива, упорита и съзнателна, Руска Пеева постига значителни успехи в научноизследователската си работа. Автор и съавтор е на високодобивните тютюневи сортове "Джебел К-237", "Джебел К-422" и редица други.

  За големия икономически ефект от научните й разработки е наградена с Народен орден на труда - златен, златна значка, Грамота за звание "Най-добър авторски колектив 1982г.", "Грамота и значка за постигнати високи успехи в изобретателската и рационализаторската дейност 1982г."

  Старши научен сътрудник Руска Пеева се слави с още много плодове на неуморния си труд и с още толкова постижения в науката. За жителите на града тя винаги остава и нещо много повече от учен, а именно - добър, усмихнат човек, който не подминава никого без поздрав. До последният си ден тя остава отдадена на работата си, на която посвещава и целия си живот.