Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Екип

Ангелина Миткова Хаджиева- Директор на ПГ "Руска Пеева"

Павлина Станиславова Чаушева- учител по Български език и литература

Назмия Акиф- старши учител по Английски език

Севда Дремсизова- учител по Френски език

Здравко Цветанов Белев- учител по Математика

Мариана Петрова Несторова- старши учител по История и цивилизация, География и икономика

Лидия Касабова-учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Севдалина Христова Берберска-старши учител по Физика и астрономия, Информационни технологии

Божидара Асенова Зафирова-старши учител по Физическо възпитание и спорт

инж.Фатме Хасан Мустафа-старши учител по Професионалните предмети

инж. Албена Севдалинова Кепенеклиева-старши учител по Професионалните предмети

Евгени Атанасов Агушев-старши учител по Професионалните предмети