Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 2020 година
Бюджет 2021 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за първото тримесечие на 2021 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за второто тримесечие на 2021 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за третото тримесечие на 2021 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за четвъртото тримесечие на 2021 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за първото тримесечие на 2022 година
Отчет за изпълнението на делегирания бъджет за второто тримесечие на 2022 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2022 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2022 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2023 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2023 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2023 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2023 година
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2024 година