Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Професия – Код  811060 – Ресторантьор

Специалност – Код 8110602 - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения