Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения- дуална форма

Специалност:"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"- дуална форма

Професия:Код 811060 "Ресторантьор"