Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"

СПЕЦИАЛНОСТ: код7620301"Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"

ПРОФЕСИЯ:код762030"Помощник-възпитател"