Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Организация на туризма и свободното време

Професия - КОД  812010 - Организатор на туристическа агентска дейност 

Специалност - КОД  8120102 - Организация на туризма и свободното време