Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Механизация на селското стопанство

Професия - КОД 621070 - Техник на селскостопанска техника

Специалност КОД6210701 - Механизация на селското стопанство